7- oji Naktigonė kitaip

Valanda Minutė Tema Dalis Nuorodos
0: 0 Oficialus požiūris: valdžia ir spauda Televizijos laida
7 Žmonių požiūris Abejingieji Visi bijantys, nenorintys ir nesuprantantys
9 Liberalūs
13 Bijantys rusų
15 Trokštantys investicijų
17 Bijantys išmetimo iš ES
22 Bijantys prarasti ES išmokas
28 Gobšūs  
29 Tikintys ''sauginkliais''  
30 Apmokami propagandistai  
33 "Pamatiniai" (pasionarijai)  
37 Žemės klausimas nuo1990-ųjų.  
43 Žemės klausimai ateičiai  
58 Žemės referendumas ir amžina kova už tautą  
1: 6 Laimėjimas - pasionarijų susibūrimas