4-oji Naktigonė internetu su Rolandu Paulausku

2014.04.28 Tema: 10 metų Europos Sąjungoje.

Stanislovo Moravskio eilėraščio ištrauka iš 6-osios Naktigonės

Kas ta šalis?

„Kas ta šalis, kur ąžuolynai auga,
Kur gegužė supusto dar pusnis
Tik liepą čia pavasario sulauki;
Kas ta šalis?

Kas ta šalis, kur Ievų, tų kokečių,
Dalijamas mums rojaus obuolys,
Glėbin kur meilės lengvabūdės kviečia;
Kas ta šalis?

Kas ta šalis, kur už parankės vaikšto
Tarsi dvyniai – banditas ir kvailys,
Parduotų tėvą! Jei kas pirktų, aišku…
Kas ta šalis?

Kas ta šalis, kur privalu liežuvį
Tvirtai laikyt ir užsikišt ausis,
Neišsiduot,  kas sieloj, nes pražuvęs;
Kas ta šalis?“

(…)

„Kas ta šalis, kur protėviai taurieji
Ne kryžių garbino – tik miškelius,
Tačiau šlovė ir garsas juos lydėjo;
Kas ta šalis?

Kas ta šalis, kur ant kalvos nūn kryžius,
O sieloj  pragaras – ne spindesys,
Savivalė kur, kortos, bylos, kyšiai;
Kas ta šalis?

Tu nežinai? Staiga visai aptemo
Tau akys? Betgi pagaliau išvysk!
-Žinau! Žinau ją! Tai lietuvių žemė;
Mana šalis!“

1849 metų spalio 12 diena


Susirašinėjimo langas.

50 thoughts on “4-oji Naktigonė internetu su Rolandu Paulausku

 • 2014/05/10 at 03:36
  Permalink

  Sveiki Rolandai,

  nors ir nematau jūsų vedamų "Naktigonių" tiesiogiai, tačiau žiūriu esant galimybei ir vėliau. Todėl tikiu, kad žmonių skaičius, kuris jus stebi yra daug didesnis, o tai reiškia, jog jūsų laidos yra reikalingos.

  Siunčiu nuoširdų palaikymą ir padėką, kad kalbate ir šviečiate svarbiais klausimais, kurie kartais yra visiškai neaiškūs ir sunkiai suprantami "eiliniam žmogeliui".

  Dėkui.

  Atsakyti
 • 2014/05/01 at 14:13
  Permalink

  Sveiki Rolandai,

  norėčiau atsiliepti į 3-ioje naktigonėje kalbėtą temą apie JAV skolas. Manau, jog kiek pervertinote skolų įtaką vakariečių gyvenimo gyvenimo lygiui, tad norėčiau išsakyti savo nuomonę. Skaitine išraiška jūsų pateikti skaičiai aišku teisingi ir lyginant sausus skaičius su Lietuva skirtumas atrodo įspūdingas, bet pasižiūrėjus atidžiau, ne viskas mano nuomonė taip paprasta. Ką noriu pasakyti – JAV vidutinis gyventojas uždirba mažiausiai 4 kartus daugiau nei vidutinis lietuvis, taigi, norint objektyviai palyginti su Lietuva, JAV skolas taip pat reikėtų padalinti iš 4. Jei prieš tai lietuvio ir amerikiečio skolų santykis buvo kažkur 1:10, tai įvertinus pajamų lygį belieka 1:2.5. 2,5 yra gerokai panašiau į Lietuvos-JAV skolos dydžių santykį nuo BVP. JAV tik pastaraisiais metais skolinasi beprotiškais tempais (o Lietuva ar išimtis?!), o iki tol skolos augimo tempai neišsiskyrė iš daugelio šalių. Klintono valdymo laikais ji net ir buvo gerokai apmažėjus. Paėmus Lietuvos dabartinės skolos procentinį dydį nuo BVP per 24 metus ir palyginus bet kurį JAV 24 metų laikotarpį nuo II pasaulinio karo, pamatysim, jog skačiai niekuom neišsiskiria. Kalbant apie Briks šalis, tik Kinija ir Rusija beveik neturi skolų o pvz. Brazilijos ir Indijos skolos nuo BVP vidurkis nedaug kuo skiriasi nuo vakarų šalių vidurkio. Apibendrinus, vakarų gyventojo pečius slegia 2.5 karto didesnė skola nei lietuvio pečius (įvertinus pajamų skirtumus). Norint lietuviui pasiekti ta pačią naštą, jam reikia pasiskolinti 10 kartų daugiau nei dabar ir uždirbti 4 kartus daugiau nei uždirba dabar. Ar 10 kartų padidėjusios skolos lemtų pajamų didėjimą 4 kartus?! Ką manote apie šiuos mano pasvarstymus? Gyvenimo lygis tai sudėtinis veiksnys, apie ką jau nemažai kalbėjote viename savo monologų apie kaina ir algas.

  Atsakyti
 • 2014/04/30 at 02:28
  Permalink

  Rolandai, Nesutinku su jūsų požiūriu į artėjančius rinkimus. Net ir šiomis sąlygomis mažesnės blogybės principas išlieka. Sutarus dėl tos mažesnės blogybės candidato pasirinkimo, netgi galima sukurti kolektyvinį kreipimasį į jį su savo pozicijos išdėstymu į kurią bus atkreiptas kandidato dėmesys kaip sąlyga mūsų pasirinkimo. Daugiausiai iš esamų kandidatų pasitikėjimo padorumu kelia B. Ropė. Be to. Tiems kurie nedsiruošia balsuoti, siūlyčiau nueiti bent į antrąjį turą, jei tokio prireiktų ir prabalsuoti priešingai visuotinai proteguojamam kandidatui. Jei tai įgautų skaitlingumą būtų kažkiek "pamaišomos kortos" vadinamajam elitui, kaip signalas, kad visiškai nesiskaityti su žmonėmisirgi kenkia jiems patiems. Na, o tarkime rinkimus laimėjus kokiam B.R. tolimesniems veiksmams jau galime turėtume visai kitokias sąlygas negu prie D.G..

  Atsakyti
 • 2014/04/29 at 11:56
  Permalink

  KAS MES, LIETUVIAI?

  Tik pabaigą laidos „yra – kaip yra“ vakar pavyko nugriebti… Kalbėjo žmogus telefonu, kad lietuviai tarptautiniame leksikone vadinami „labasais“ (nuo žodžio – labas). Esą lotyniškai tai reiškia vergą… „ Jūs geri žmonės, bet Lietuvoje niekada nebus maidano“… „ Jūs galite tik kentėt, nes esate vergai“…

  Visaip tokius žodžius galima vertinti, bet jie užkabina, verčia susimąstyti…

  Organizmas

  Žmogaus ar gyvūno, didelis ar mažas, turi abipusę nervų sistemą. Abipusę reiškia tai, kad ne tik raumenys ir visa organizmo „periferija“ gauna impulsus – komandas iš „centro“ susitraukimams ir kitokiems veiksmams, bet ir „periferija“ centriniai nervų sistemai turi nei kiek ne mažesnį ir ne mažiau efektingą poveikį. Įsidūrus rakštį ar patyrus didesnę traumą, akimirksniu tai pajaučia ir „centras“. Jis kenčia nei kiek ne mažiau už pažeistą audinį…

  O visuomenė?

  Jos „organizmas“ analogiškas, yra centras ir periferija – valdžios institucijos ir eiliniai piliečiai. Tik va „nerviniai“ ryšiai čia nėra abipusiai, o vienos krypties eismas. ..

  Nors formaliai atrodo, kad viskas gerai – turime laisvus, demokratinius rinkimus. „Periferija“ ne tik kad daro poveikį „centrui“, bet netgi jį sukuria – piliečiai išsirenka savo valdžią… Bet visa bėda tame, kad šis poveikis ne nuolatinis, o trumpalaikis, tik vieną kartą kas keli metai.

  Gyvo organizmo atveju tai būtų tas pats, kas lytėjimo ir skausmo pojūčius turėtume tik vieną dieną per keturis metus. Vargu ar sulauktumėm kito karto…

  Pasekmės

  Esant tokiai ilgalaikiai atskirčiai centro nuo periferijos, pasekmės tiesiog neišvengiamos. Neatsitiktinai pažadų prisiklausome tik prieš rinkimus, kada artėja piliečių poveikis… Teisė į demokratinius rinkimus sukuria tiktai demokratijos iliuziją. Nes po rinkimų piliečiai išrinktai valdžiai nebeturės jokios įtakos… Tokia „demokratija“ – vieną dieną per keturis metus, faktiškai reiškia visišką valdžios ponų savivalę…

  Kai dar nepriklausomybės pradžioje, atlyginimai teisėjams ir prokurorams buvo pakelti iki nepadorios ribos ( jie dešimt ar net keliolika kartų viršijo atlyginimus eilinių piliečių ), tai buvo savivalės aktas. Nes valstybės biudžetas yra bendri visų piliečių pinigai… Vyriausybė turėjo atsiklausti, ar piliečiai sutinka savo teisėjams ir prokurorams mokėti tokius atlyginimus. Bet ji to nepadarė. Suveikė paprasčiausias lovio principas… Prie teisėjų ir prokurorų labai mikliai prisišliejo visa aukštoji valdininkija. Tai buvo oficialus startas laukiniam kapitalizmui. Tie, kurie buvo pašaukti teisingumą vykdyti, pirmieji jį ir pamynė…

  Konstitucija

  Pagal konstituciją Lietuva yra demokratinė respublika. Tai reiškia, kad sprendimus svarbiausiais klausimais daro tauta – visi piliečiai. Jie yra suverenas. O suverenas yra tik vienas… Tai reiškia, kad visos valdžios institucijos – prezidento, parlamentas, seimas, teismai, savivaldybės ir jame dirbantys visi valdininkai yra – tarnautojai. Jie turi vykdyti tautos valę, o ne priešingai…

  Trejybė

  Tai trys lygmenys – idėjos, žodžio ir realizacijos. Kai idėja, paskleista per žodį, virsta kūnu, tada pasiekiamas tobulumas. Dangaus trejybė yra tobula todėl, kad Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra harmonijoje. Jie nesiskiria savo turiniu.

  Kai žmogus kalba, ką galvoja, o jo darbai nesiskiria nuo žodžių, tada pasiekiama vidinė harmonija. Rytuose tam, kaip pagalbinė priemonė, giedama mantra „ om – namach – šivaja“. Kur „om“ reiškia pirminį šaltinį, visko pradžią, – idėją. O Šiva indų tradicijoje yra realizacijos dievas…

  Vakaruose, maldos žodžiai – „ …tebūnie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“ , turi tą pačia prasmę ir siekį…

  Mūsų visuomenėje skirtumai tarp konstitucinių nuostatų (idėjos) ir gyvenimo realybės yra akivaizdūs. Demokratijos idėja – kūnu dar toli gražu nevirto… Mūsų tikrovė kol kas panašesnė į pasakėčią, kaip gulbė, vėžys ir lydeka vežimą traukė… Pagal konstituciją Lietuvos šeimininkas yra tauta – visi piliečiai, o gyvenimo tikrovėje karaliauja valdžios ponai. Jie šeimininko balso negirdi, o jo valią ignoruoja, nes visa reali valdžia jų rankose…

  Todėl būtina

  Valdžią paskirstyti tolygiai, kad ji būtų abiejų krypčių, kaip, kad yra nervų sistema gyvame organizme. Dabartinės valdžios institucijos turi tvarkyti einamuosius reikalus, nesijausdamos „pasaulio bamba“, tikrasis Lietuvos šeimininkas yra tauta – visi piliečiai, nevalia to pamiršti…

  Tam, kaip konstitucinę nuostatą, reikia įteisinti tautos teisę kontroliuoti visas valdžios institucijas ir pareigūnus. Dabartiniais interneto laikais tai nėra sudėtinga. Jau seniai veikia internetinė bankininkystė… Žinant savo asmeninį skaičių derinį, slaptažodį, bet kuris kaimo ar vienkiemio gyventojas gali pasiekti artimiausią biblioteką ar mokyklą ir išreikšti savo nuomonę ar valią bet kuriuo klausimu. Kokią konkrečią formą tai priims, parodys laikas. Gal būt pliusų ir minusų pagalba. Neturint nuomonės, paspaudžiamas nulis. Tokiu būdu galima reitinguoti visų pareigūnų, pradedant seniūnijom ir baigiant prezidentu, darbą. Kuo daugiau pliusų, tuo didesnė premija ar kiti paskatinimai. Jeigu pliusus viršijo minusai – pavojaus signalas. O jeigu minusai viršijo, sakykim 80% ribą nuo visų vertinimų, tada – laikas užleisti vietą kitam…

  Toks operatyvus piliečių poveikis valdžiai, ne tik rimta kliūtis pareigūnų savivalei, bet ir pilietiškumo skatinimas.

  Antra, tuo pačiu referendumu, kaip konstitucinę nuostatą, būtina įteisinti socialinį koeficientą. Tai skaičius, kiek kartų maksimalus biudžetinis atlyginimas gali viršyti minimalų. Šis koeficientas, iš eilės versijų – 2,3,4… , tvirtinamas arba pakeičiamas per kiekvienus seimo rinkimus. Tai bus piliečių programa – rėmai, naujai vyriausybei, kuri neturės teisės iš jų išlipti. Tokiu būdų piliečiai apribos valdžios ponų egoizmą, kuris iki šiol buvo neribojamas. Socialinis klausimas yra ir bus vienas iš svarbiausių, jeigu ne pats svarbiausias. Todėl jis turi būti sprendžiamas visos tautos, o ne saujelės suinteresuotų savanaudžių.

  Dar reikia galvoti apie tautos teismą arba rimtą pertvarką esamų. Nes dabartinių teismų izoliacija nuo visuomenės panaši į vėžinį audinį…

  Yra problemų ir daugiau, pvz. biurokratų ir įvairaus plauko parazitų perteklius. Bet gerai pradžiai užtektų, surengus referendumą, įteisinti nors dvi, jau paminėtas, konstitucines pataisas:

  1. Tautos teisę kontroliuoti visų valdžios institucijų ir pareigūnų darbą.

  2. Įvesti socialinį koeficientą.

  Atsakyti
 • 2014/04/29 at 11:01
  Permalink

  Pirmų 30min pastebėjimai

  1. „14metų gyvenom ne Europos sąjungoje ir tik 10 metų gyvenam Eurpos sąjungoje. Ir stojom nežinodami kas ten į savo fantazijų sąjunga“ nu atsiprašau tai tuos 14 metų, kai jau išėjom iš tarybų sąjungos nei jūs, nei kas kitas į europą nevažinėjo, nieko nematė?

  2. 25min. „Kalbas, kad riekia vystyt gamybą ir t.t. ypatingai, kai ateina pigios prekės iš azijos ir neimanoma su jomis konkuruot“ Vilniaus baldai baldus net per tokius tinklus kaip IKEA parduoda, i skandinavija eksportuojam skydinius namus ir t.t. Vokietija su savo gamyklom konkuruoja, kitos šalys irgi, ta pati ne taip ir senai kaip ir mes įstojusi Lenkija, viena stipriausiu šalių pagal ekonomiką šiuo metu europoje, jie gali konkuruot, o mes ne? Įdomu.

  3. 28min. Turim Lietuvoje gamyklele dirbam pelningai ir atrodo dirbtume ir dirbtume, kažkas sugalvos kaip padaryti pigiau (pridėčiau galbūt ir kokybiškiau) ir išstums tave iš rinkos“ Kad ir kaip gerb. Rolandai keiktumėt liberalus už jų požiūri į technologijas ir t.t. bet tai normalu , kad jei kažkas padaro pigiau ar ne kas svarbiau geriau, tas ir laimi rinkoje, jei to nebūtų pas mus dar dabar stovėtu pelningai gaminami televizoriai Tauro, ar Minsk šaldytuvai, bet atsiprašau, technologijos progresuoja ir jei nespėji paskui, tai jau tavo bėda, seniai mum nebe šileliai, o plačiaekraniai televizoriai reikalingi, o jei jūsų pasiklausyt, tai velniop progresą? Tai gal tada ir medicinoje progreso nereikia, gal tegu ir toliau visas ligas kraujo nuleidinėjimu medikai gydo?

  Atsakyti
 • 2014/04/29 at 01:32
  Permalink

  Rolandai, o Jūs pirma žemaitis, ar pirma lietuvis?

  Atsakyti
 • 2014/04/29 at 01:11
  Permalink

  Gerb. Rolandai, kas nutiks su musu valiutos ir aukso rezervais isivedus eura. Anot Grybauskaites, mes dali ju ar visus atiduosim briuseliui. Kaip vyks valiutos keitimas, ar cia bus panaudoti tie rezervai, ar ECB atspausdins mum nauju euru? Taip pat skaiciau, kad eurozonos valstybiu nariu centriniai bankai yra ECB savininkai. Kiekvienos valstybes centrinis bankas turi savo proporcinga kapitalo dali. Ar galite sitai pakomentuoti placiau? Kaip eurozonoje vyksta emisija, kaip eurai butu emituojami Lietuvai?

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 23:46
  Permalink

  Siūlau, daugiau dėmesio skirti žmonių klausimams, kad nesikartoti temomis. Daryti vakaro temas, vesti kryptingai, skiriant kažkokią dalį laiko tiems patiems klausimams.

  Atsakyti
  • 2014/04/29 at 13:30
   Permalink

   na kad ir kovai su GMO klausimams.

   Cia apie nauja prietaisa GMO kiekiui produktuose nustatyti – toki prietaisa mielai isigyciau, jei butu kur:


   Atsakyti
 • 2014/04/28 at 23:40
  Permalink

  daugelis valstybinių įstaigų vadovų mėgaujasi medžiokle. Tai reiškia, kad Lietuva yra agresyvi valstybė ir mokesčių mokėtojai yra įtraukiami į smurtautojų gretas. “Būtina uždrausti valstybės tarnautojams priklausyti medžiotojų, žvejų būreliams, nes kitaip tautiečiams yra propaguojamas smurtas ir iškrypę lėbavimai, tokie kaip varnų valgymo puotos ar jaučių kepimas viešose vietose

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 23:36
  Permalink

  Labas vakaras

  Ką manote apie medžiotojų legalius klanus -būrelius? Visi valstybei svarbūs reikalai sprendžiami medžioklės nameliuose. Merai, seniūnai, beveik visu valstybinių įstaigų vadovai, kunigai, prokurorai , teisejai yra medžiotojai .

  Miestu tarybų susirinkimai visų lygių vyksta dėl akių , kad parodyt darbą.. Ar įmanoma mokesčių mokėtojų išlaikytinius atriboti nuo medžiokles?

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 23:34
  Permalink

  Sveiki gerb. Rolandai, norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie "Venus projektą". Ar tai realu? Įmanoma? Skamba gal kaip ir pasaka, bet manau tikrai vertas dėmesio kūrinys.

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 23:26
  Permalink

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje parengtas naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektas. Siuloma uždrausti vaikams taikyti fizines ir psichologines bausmes, o palikti vienų vaikų be priežiūros nebūtų galima iki 7 metų. O po 22val net ir 14-meciu.

  Juvenaline justicija jau Lietuvoje???

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 22:55
  Permalink

  Sakot europos parlamentarai neturi galimybės kurti įstatymu,gerai,taikaip ten tada su tos Estrelos "piderastizacijos" įstaymu,kuri prastūminėjo ta pati estrela,pavadinta kaip suprantu jos vardu?Kaip tai???

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 22:42
  Permalink

  Viskas ten gerai su tom malkom Rolandai nesibaimink

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 22:42
  Permalink

  Aš gyvenu Vokietijoje ir negaliu matyti šios naktigonės. Ar ji vyksta?

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 22:31
  Permalink

  Sveiki, Rolandai, labai laukiame Jūsų pasikalbėjimo su mumis, lietuviais, kurie Jumis pasitiki, kurie rinko už Jus parašus ir norėjo Jus matyti Lietuvos prezidentu. Niekas nepasibaigė,mes laukiame Jūsų žodžio-noriu sužinoti, už ką ruošiatės balsuoti Prezidento rinkimuose, kokie Jūsų patarimai tautiečiams, kaip su Europos parlamento rinkimais, ar nereiikėtų jų išvis boikotuoti? Ką darysite Jūs asmeniškai? Tikiuosi , kad atsakysite, ačiū.

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 22:24
  Permalink

  Sveiki, gaila kad Rolandas nuleidzia rankas. Musi laimi ne karys, o tas kuris nepasiduoda ir musyje eina iki galo. Taigi, nevalia jums trauktis! Negadinkite biuleteni, nes kiekvienas musu sugadintas biuletenis – tai sansas laimeti priesams. Retoriskai klausiu: Norite priesu savo stovykloje? Taigi, nenuleidziame ranku, kaip toje Marijono dainoje. Linkiu tvirtybes ir sekmes jums, Rolandai!

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 22:04
  Permalink

  Kaip vertinate naujausius įvykius, susijusius su Ukraina?

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 21:58
  Permalink

  Sveiki, gerbiamas Rolandai, nesekiau paskutiniųjų Norėčiau pasiteirauti, ar negalima vertinti Ukrainos konflikto,kaip civilizacijų (stačiatikių ir vakarų) susidūrimo išraišką? Jei į įvykius žvelgtume pagal šią teoriją, kurioje vietoje atsiduria Lietuva?Dėkui už atsakymą.

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 21:36
  Permalink

  Sveikas Rolandai, sveiki kolegos aplink, trumpai ir aiškiai:

  Didžiausią problemą aš įžvelgiu po 4 metų paieškų tiesai atrasti kas dedasi, tai informacijos sklaidos, suvokimo, kompleksinio mastymo trūkumas, na, kad tos akys atsimerkų. Be to mes būsime tampomi, užgauliojami, vadinami konspiracijų teoretikais…

  Lingvistinė kalba, nuomonės formavimas pasamoniniais dirgikliais, žaidimas su emocijomis, jie tą informaciją gerai žino ir ja naudojasi (kaip matome veikia globaliai jų planai) o ar mes negalėtume žaisti pagal tokias taisykles ? (kaip žmogus marketingas suvokiu taip: surandame pajamų šaltinių ir pusmetuką gerai išgludinę 3 valandų informatyvią paskaitą švieskime žmones, jei paskaita informatyvi rezultatai bus progresuojantys, ir judės su kvadratiniu pagreičiu)

  žinoma sunkiau, bet su kiekvienu pabudusiu žmogumi Mūsų gretos tik stiprės,

  Nebūsim nei supermenai nei betmenai ar kas kitas kaip tiki žmogus išgelbėtojo atėjimu, bet anūkas pasakys gėlę padėjęs ant kapo: Čia pradžia, Ačiū už ją.

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 21:18
  Permalink

  Ką manote apie mokslininko(išradėjo)Jacque Fresco idėją pavadinimu: "The Venus Project"?

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 17:38
  Permalink

  Sveiki. Turiu tokį klausimą.

  Paimame iš kiniečių šeimos (tėvas kinietis – motina korejietė ; gimė vaikas panašus į kinietį ) vaiką ir apgyvendiname jį anglakalbių šeimoje, kurie yra kilę iš Indijos. Anglakalbių šeima gyvena Lietuvoje ir turi Lietuvos pilietybę…

  Kurios nacijos vaikas? 🙂

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 17:27
  Permalink

  Turiu klausimą kodėl lietuva negali išleisti vertybinių popierių už 1-4% ,o skolinasi iš finansų rinkų už žymiai didesnius procentus ?

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 16:22
  Permalink

  sveiki, – manau dabar labai svarbu labai tiksliai apsibrėžti artimiausius darbus ir mobilizuotis tų darbų atlikimui – artėja rinkimų maratonas ir būtų labai neatleistina, jei juose ir vėl dalyvautų tradiciškai didelė pilkoji masė, nežinanti už ką balsuoti ir balsuojanti prieš kažką, ar dar blogiau – balsuojanti už veidų simpatiškumą, šukuosenas, balso tembrą ir aprangos stilių …

  todėl šitoje ir sekančiose laidose reikia ypatingai susikonentruoti ties rinkimine-vertybine tematika ir pasistengti maksimaliai “išgaudyti“ visokias “klaidžiojančias aveles“, kad po to vėl nebūtų nežmoniškai apmaudu dėl belekokio, o greičiausiai idiotiško elektorato pasirinkimo 🙂 būtina išsakyti kuo konkrečiausią poziciją dėl visų kandidatų – tiek prezidento, tiek euroveltėdžių rinkimuose, o taip pat referendumo klausimais .

  ir dar – ar yra kokių minčių dėl dalyvavimo rinkimų komisijų darbo stebėjime ?

  ačiū

  Atsakyti
 • 2014/04/28 at 15:58
  Permalink

  Apie koki islykima cia kalbate-parduosim zeme, zodzio paskyti negali, nes busi sutvarkytas, politikai net neisivaizduoja, kaip gyvena paprastas zmogus, gyvenimas vis gereja (anot ju)-nebera Lietuveles, viskas, pabaiga. Net lansbergis durniais isvadino, kad zemes nenorim parduot. Tai kur jau toliau? Tiesiog susitaikykim, kad viskas… Niekas nuo musu nebepriklauso. Dabar tik, kai ateities kartos negrines Lietuvos sunaikinima, tai sita grupe parazytu vartysis grabuose, nes netures ramybes del savo situ darbeliu. Jie dabar negalvoja nei apie Lietuva, nei apie zmones-ziuri, kaip sau masnas prikimst ir kaip daugiau amerikonam ir briuseliui siknas buciuot

  Atsakyti
  • 2014/04/28 at 21:15
   Permalink

   Tai jei taip galvoji, išsikask duobę ir užsikask gyva.

   Atsakyti
  • 2014/04/28 at 21:56
   Permalink

   Labas vakaras Rolandai 🙂 laukiam laukiam taves

   Atsakyti
 • 2014/04/27 at 01:57
  Permalink

  Sveiki gerbiamas Rolandai. Man labai įdomu sužinoti už ką ketinate balsuoti artėjančiose prezidento rinkimuose? Ir aš ir iš viso ketinate balsuoti. Taip pat norėčiau paklausti ar domitės Europos parlamento rinkimais? Jei taip, kaip vertinate tautininkų kandidatūrą šiuose rinkimuose?

  Atsakyti
  • 2014/04/27 at 23:24
   Permalink

   Antrinu Andrėjui. Kadangi šis klausimas surinko daugiausia balsų, ji derėtų atsakyti pirmiausia 🙂

   Atsakyti
 • 2014/04/26 at 23:24
  Permalink

  Erikos Drungytės pranešimas „Valstybę turi Tauta"

  2014 04 26 d. Konferencija "Dėl Lietuvos išlikimo"  Atsakyti
  • 2014/04/28 at 19:33
   Permalink

   Čia klada įsivėlė, turėtų būti : "Valstybę kuria Tauta."

   Atsakyti
 • 2014/04/26 at 18:44
  Permalink

  Reiktu laidos apie Lietuvos Istoriją, juk esate nepriklausomas Istorijos tyrėjas, pasidalinkit atradimais 🙂

  Atsakyti
 • 2014/04/25 at 19:02
  Permalink

  Rolandai, kadangi esate ir siekiate buti viesu zmogumi,kuriate partija,bei dalyvavote prezidento rinkimuose,tai man,kaip rinkejui svarbu zinoti jusu priklausomybe arba nepriklausomybe slaptoms brolijoms ar organizacijom. Per ta praejusi dvidesimtmeti,nuo sajudzio ikurimo laiku,daug kas pasikeite.Mes tapome labiau apsiskaite.Sajudzio zenklas ir jo simbolika labai iskalbinga.Jei zmogus nors truputi supranta simboliu reiksmes.Tad nestebina ir esamos valdios issigimimas ir tarnavimas svetimiem.Tenka gailetis,kad tiek metu akli buvome ir nemateme tai kas mums akis bade….Nenoriu labai plestis sia tema,bet jei neatsakysite.suprasiu,kaip teigiama atsakyma.

  Atsakyti
 • 2014/04/25 at 16:53
  Permalink

  Man idomu, kaip mano R.Paulauskas, kur dės Kinija, Taivanis, Vietnamas ir kitos panašios šalys savo pigios darbo jėgos resursus, kai nepaliaujamai vyksta automatizacijos procesas.

  Atsakyti
 • 2014/04/25 at 11:58
  Permalink

  Ar galetum didziajai daugumai zmoniu drasiai teigti kad kitaip mastyti nei tu jiems tiesiog neapsimoka?

  Atsakyti
 • 2014/04/25 at 10:09
  Permalink

  Sveiki, Rolandai ar esate girdejes ka nors apie Aleksandra Dugina? Ka manote apie jo teorija ,jog priespriesa tarp rytu ir vakaru arba juriniu valstybiu (siuo metu atstovaujama JAV) ir kontinentiniu valstybiu (siuo metu Rusijos) vyko visais laikais nuo Kartaginos (JAV siuo metu) laiku ir tas yra uzprogramuota zmogaus samoneje? Duginas teigia ,jog pasaulis turi buti daugiapolis ,o ne vienpolis kaip ,kad nori globalistai ir tai nurodo kaip negatyvu reiskini.

  Atsakyti
 • 2014/04/25 at 09:38
  Permalink

  Įsivaizduokim, kad jūs sukūrėte partiją, ją net išrinko į seimą ir net kažkokiu būdu sugebėjote arba surinkti daugumą, arba susijungti su kažkuo į koalicija (utopija, bet įsivaizduokime). Kokie jūsų siekiai nacionaliniam pasididžiavimui mes iš jūsų pasisakymų jau žinome, būtų įdomu išgirsti, kaip jus siektumėte stiprinti mūsų ekonomiką (ir nekalbėkit apie muitus, nes pirma reikia turėti ką savai rinkai pasiūlyti ir ką eksportuoti, o mes nei pirminių žaliavų išsikasam pas save, nei kitų resursų daug turime, tad juos vistiek reiks importuot ir jei mes apdėsim kitus muitais, mums iveš (jei išvis iveš) tas žaliavas, metalą ir t.t. irgi su muitais). Miškų auginimas, žemės ūkio skatinimas? Jei taip kaip tai įsivaizduojat, priversit jaunimą nevažiuot dirbt, o vėliau ir gyvent į užsienį (tas santykio 80 su 20 išlaikymas), o likt čia žemę art? Įdomu jūsų mintys ne tik apie situacija aplink mus, netik kas vakaruose blogai, netik pilietiškumas jūsų, bet ir ekonominė vizija, praplėskit savo minčių lauką šia linkme.

  Atsakyti
  • 2014/04/30 at 01:42
   Permalink

   Algimantai, atleiskite, bet nelabai gaudotės kas yra muitai. Muitai yra naudojami įvežamai produkcijai, o ne išvežamai, vietinęs produkcijos konkurencingumo apsaugojimui. Tad kas "metalą ir t.t." mums įvežinės taikydami muitus savo išvežtinei produkcijai? Aišku įmanomos išimtys įpatingos svarbos strateginei produkcijai, netgi iki visiško draudimo ją išvežti, tačiau tai retos išimtys turinčios nežymią įtaką ekonomikai. Tai daugiau taikoma kultūros ir gyvūnijos – augalijos ištekliam apsaugoti.

   Atsakyti
 • 2014/04/24 at 22:05
  Permalink

  Kiek esu girdėjas jūs pats negeriate. Ar turite kokią nors strategiją kaip blaivinti tautą? Aš manau, kad tai yra autoritetų ir visuomenės lyderių krizė. Valančiaus sąjūdis pavyko todėl, kad bažnyčia tais laikais buvo didelis autoritetas, bet šiuo metu ji tai prarado, o kunigai patys daug nepamokslauja apie blaivybę. Taigi, kas galėtų būtu tas autoritetas?

  Atsakyti

Leave a Reply

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.